De op deze website getoonde informatie wordt door Hoveniersbedrijf T. Vlaanderen met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Hoveniersbedrijf T. Vlaanderen verstrekt door middel van deze website louter informatie over producten en diensten die door Hoveniersbedrijf T. Vlaanderen worden aangeboden. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht.

Hoveniersbedrijf T. Vlaanderen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het eventueel niet goed functioneren van deze website. Hoveniersbedrijf T. Vlaanderen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden en onvolledigheden van de op de website van Hoveniersbedrijf T. Vlaanderen opgenomen informatie en tarieven.

Hoewel Hoveniersbedrijf T. Vlaanderen alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Hoveniersbedrijf T. Vlaanderen niet aansprakelijk voor informatie en / of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.

Verwijzingen naar sites die niet door Hoveniersbedrijf T. Vlaanderen worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel Hoveniersbedrijf T. Vlaanderen uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en / of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door Hoveniersbedrijf T. Vlaanderen worden onderhouden wordt afgewezen.


DISCLAIMER
Bezoekersteller
Copyright 2008 T. Vlaanderen. All rights reserved.
Webdesign by Web-Up to Date
Contact          Disclaimer